15 октомври 2019

Uncategorized

Пътят към промяна на удовлетворяване на потребностите във взаимоотношенията

Всички се раждаме на този свят с необходимост за удовлетворяване на някакви потребности. Потребностите на човек от храна, подслон, сигурност т.е. от физиологически аспект в

Още...