6 декември 2020

Полезно по пътя

Съзнателно страдание

Ако имате малки деца, оказвайте им помощ, давайте им напътствия, осигурявайте им защита, колкото може повече, но наред с това, и по-важно, гарантирайте им пространство,

Още...