12 декември 2020

Полезно по пътя

Пробуждане на всички сетива

Какво представлява красотата? Определя ли се тя от някакви принципи и правила, или е нещо съвършено различно, макар хармонията и пропорциите да са важни? Когато

Още...
Полезно по пътя

Съзнателно родителство

Много деца изпитват скрит гняв и негодувание срещу родителите си, като често причината за това е неавтентичността в отношенията им. Детето изпитва дълбок копнеж родителят

Още...