27 декември 2020

Полезно по пътя

Останете присъстващи

Оставете хората да минават през каквото трябва да минат в момента! Те са уморени и искат да си починат. Изтощени са от борбата, от претенцията

Още...
Полезно по пътя

Изкуството да се умира

Страхувате се от смъртта, както и повечето хора по света. Това е един от фундаменталните страхове в живота. Всички знаем, че смъртта очаква всекиго от

Още...