Полезно по пътя

За самотата и …

Тези дни толкова много хора търсят партньор, сродна душа, своята „друга половинка“. Те се чувстват непълни, „единични“ без онзи „специален човек“ в живота си. Но

Още...
Притчи

Къде е истинското могъщество

Веднъж Буда бил заплашен със смърт от бандит, наречен Aнгулимал. – В такъв случай бъди добър и изпълни моето предсмъртно желание. – казал Буда –

Още...
Полезно по пътя

Останете присъстващи

Оставете хората да минават през каквото трябва да минат в момента! Те са уморени и искат да си починат. Изтощени са от борбата, от претенцията

Още...
Полезно по пътя

Изкуството да се умира

Страхувате се от смъртта, както и повечето хора по света. Това е един от фундаменталните страхове в живота. Всички знаем, че смъртта очаква всекиго от

Още...
Полезно по пътя

Отказ от ролите

Да правите във всяка ситуация каквото се изисква от вас, без това да се превръща в роля, с която се отъждествявате, е съществен елемент от

Още...
Полезно по пътя

Осъзнайте вашето дете

Вие сте човешко същество. Какво означава това? Овладяването на живота не е въпрос на контрол, а на откриване на равновесие между човешкото и Битието. Майка,

Още...
Полезно по пътя

Пробуждане на всички сетива

Какво представлява красотата? Определя ли се тя от някакви принципи и правила, или е нещо съвършено различно, макар хармонията и пропорциите да са важни? Когато

Още...
Полезно по пътя

Съзнателно родителство

Много деца изпитват скрит гняв и негодувание срещу родителите си, като често причината за това е неавтентичността в отношенията им. Детето изпитва дълбок копнеж родителят

Още...