Полезно по пътя

Свобода и авторитет

Не искам да говоря повърхностно, академично и не на нивото на думите. Свободата е възможна само при непосредствено разбиране, без усилия, без противоречия, без конфликти.

Още...
Полезно по пътя

Свободата като самосъзнание

Струва ми се, че винаги е трудно да се започне общуване, когато става дума за сериозни неща. По-лесно се постига контакт, ако не се ограничим

Още...
Полезно по пътя

Разпускане на Ордена на Звездата

Орденът на Звездата на Изток е основан през 1911 г., за да провъзгласи пришествието на Мировия учител. Кришнамурти е назначен за Глава на Ордена. На

Още...
Притчи

Така ли

Дзен-учителят Хакуин живеел в един град в Япония. Бил високо почитан и много хора търсели от него духовно напътствие. Случило се дъщерята на съседите, тийнейджърка,

Още...
Полезно по пътя

Покоят, надхвърлящ всяко разбиране

Съществуват много разкази за хора, които са преживели възникващото ново измерение на съзнанието, след като в даден момент от живота им ги е сполетяла трагична

Още...
Полезно по пътя

Приемай неблагодарността с желание

Приемай неблагодарността с желание. Приемай нещастието като състояние на човека. Какво искаш да кажеш с „Приемай неблагодарността с желание“? Приеми незначителността си. Загубата и печалбата

Още...
Полезно по пътя

Желанието: потребността от повече

Егото се отъждествява с имането, но удовлетворението, което имането дава, е сравнително повърхностно и краткотрайно. Вътре в него остава едно надълбоко скрито усещане за неудовлетвореност,

Още...
Притчи

Ти също си прав

Веднъж двама монаха се разхождали в градината на даоския манастир. Изведнъж единият от тях видял пълзящ охлюв на алеята. Вторият монах, негов духовен  брат, по

Още...
Полезно по пътя

Кодекс на Вантала

Вантала е заглавие на сборник с размишления на средновековната философска китайска школа Даодзибай или Път към висшата яснота. Първоначално текстът не е имал название, но

Още...