Полезно по пътя

Полезно по пътя

За самотата и …

Тези дни толкова много хора търсят партньор, сродна душа, своята „друга половинка“. Те се чувстват непълни, „единични“ без онзи „специален човек“ в живота си. Но

Още...
Полезно по пътя

Останете присъстващи

Оставете хората да минават през каквото трябва да минат в момента! Те са уморени и искат да си починат. Изтощени са от борбата, от претенцията

Още...
Полезно по пътя

Изкуството да се умира

Страхувате се от смъртта, както и повечето хора по света. Това е един от фундаменталните страхове в живота. Всички знаем, че смъртта очаква всекиго от

Още...
Полезно по пътя

Отказ от ролите

Да правите във всяка ситуация каквото се изисква от вас, без това да се превръща в роля, с която се отъждествявате, е съществен елемент от

Още...
Полезно по пътя

Осъзнайте вашето дете

Вие сте човешко същество. Какво означава това? Овладяването на живота не е въпрос на контрол, а на откриване на равновесие между човешкото и Битието. Майка,

Още...
Полезно по пътя

Пробуждане на всички сетива

Какво представлява красотата? Определя ли се тя от някакви принципи и правила, или е нещо съвършено различно, макар хармонията и пропорциите да са важни? Когато

Още...
Полезно по пътя

Съзнателно родителство

Много деца изпитват скрит гняв и негодувание срещу родителите си, като често причината за това е неавтентичността в отношенията им. Детето изпитва дълбок копнеж родителят

Още...
Полезно по пътя

Съзнателно страдание

Ако имате малки деца, оказвайте им помощ, давайте им напътствия, осигурявайте им защита, колкото може повече, но наред с това, и по-важно, гарантирайте им пространство,

Още...