Полезно по пътя

Полезно по пътя

Изкуството да се живее

Животът на повечето хора е фрагментиран, разделен с на професионален живот, религиозен живот, семеен живот, сексуален живот и т.н. Ние не сме цялостни. Гледаме на

Още...
Полезно по пътя

Десетте аксиоми от теория на избора

„Единствените хора, чието поведение можем да контролираме, сме самите ние. Единственото, което можем да дадем на другите или да получим от тях, е информация. Как

Още...
Полезно по пътя

Три изкуства във всекидневния живот

Трябва много ясно да разберем и да усвоим изкуството на слушане, изкуството на виждане и изкуството да се учим. Думата изкуство обикновено се свързва с

Още...
Полезно по пътя

Молитва към живота

Разруши у мен, всичко, което трябва да бъде разрушено. Укрепи това, което се нуждае от укрепване. Използвай ме. Твори чрез мен. Нарисувай с мен всяка

Още...
Полезно по пътя

Родителството: роля или функция

Много възрастни хора играят роли, когато говорят на децата си. Използват глупави думички и звуци. Говорят отвисоко на детето. Не се отнасят с него като

Още...
Полезно по пътя

Временни роли

Ако сте достатъчно пробудени, достатъчно осъзнати, че да сте в състояние да наблюдавате взаимодействията си с другите хора, ще откриете, че има фини промени в

Още...
Полезно по пътя

Предварително установени роли

Разбира се, различните хора изпълняват различни функции в света, в който живеем. И не може де бъде другояче. Що се отнася до умствените или физическите

Още...
Полезно по пътя

Освобождаване от себеидентификацията

Когато от племенните култури възникват първите древни цивилизации, определени хора поемат определени функции: функцията на владетел, жрец или жрица, воин, земеделец, търговец, занаятчия, работник и

Още...