Полезно по пътя

Полезно по пътя

Егото не е личностно

На колективно ниво умствената позиция „ние сме прави, а те грешат“ е особено дълбоко вкоренена в онези части на света, където конфликтът между две държави,

Още...
Полезно по пътя

Войната е умствена установка

В определени случаи сте в състояние да защитите себе си или някой друг от нараняване от трети човек, но внимавайте да не превърнете „изкореняването на

Още...
Полезно по пътя

Истината: относителна или абсолютна

Извън царството на простите и подлежащи на проверка факти сигурността на „аз съм прав, а ти грешиш“ е нещо опасно, както в личните взаимоотношения, така

Още...
Полезно по пътя

В защита на една илюзия

Фактите безспорно съществуват. Ако казвате: „Светлината е по-бърза от звука“, а някой твърди обратното, то очевидно вие сте прави, а той греши. Едно просто наблюдение,

Още...
Полезно по пътя

Ти си прав, а другия греши

Оплакването, както и откриването на грешки у другите и реагирането усилват усещането на егото за граница и отделност, от които зависи оцеляването му. Но тези

Още...
Полезно по пътя

Реагиране и чувство на обида

Макар обикновено именно негодуванието да е емоцията, която съпровожда оплакването, оплакването може да бъде съпроводено и от някоя по-силна емоция, като например гняв или някаква

Още...
Полезно по пътя

Смъртта

Думите, сами по себе си, имат ограничено значение: те са символи, употребявани за общуване. Ако искаме да докоснем нещата, които не се поддават на обяснение,

Още...
Полезно по пътя

Оплакване и негодувание

Оплакването е една от любимите стратегии на егото, за да подсили себе си. Всяко оплакване е една малка история, която умът ви е създал и

Още...
Полезно по пътя

За промените и измененията

Какво разбираме под изменение? До кое ниво, колко дълбоко проникват измененията? Всичко се изменя и всеки вижда, че измененията са необходими. Обаче умишленото изменение, изменението

Още...