Полезно по пътя

Полезно по пътя

Към мира и свободата през конфликта

Всеки от нас жадува за мир. Мирът, който търсят човешките същества, е по-скоро бягство, защото ние искаме да намерим такава форма на съществуване, в която

Още...
Полезно по пътя

Свобода и авторитет

Не искам да говоря повърхностно, академично и не на нивото на думите. Свободата е възможна само при непосредствено разбиране, без усилия, без противоречия, без конфликти.

Още...
Полезно по пътя

Свободата като самосъзнание

Струва ми се, че винаги е трудно да се започне общуване, когато става дума за сериозни неща. По-лесно се постига контакт, ако не се ограничим

Още...
Полезно по пътя

Разпускане на Ордена на Звездата

Орденът на Звездата на Изток е основан през 1911 г., за да провъзгласи пришествието на Мировия учител. Кришнамурти е назначен за Глава на Ордена. На

Още...
Полезно по пътя

Покоят, надхвърлящ всяко разбиране

Съществуват много разкази за хора, които са преживели възникващото ново измерение на съзнанието, след като в даден момент от живота им ги е сполетяла трагична

Още...
Полезно по пътя

Приемай неблагодарността с желание

Приемай неблагодарността с желание. Приемай нещастието като състояние на човека. Какво искаш да кажеш с „Приемай неблагодарността с желание“? Приеми незначителността си. Загубата и печалбата

Още...
Полезно по пътя

Желанието: потребността от повече

Егото се отъждествява с имането, но удовлетворението, което имането дава, е сравнително повърхностно и краткотрайно. Вътре в него остава едно надълбоко скрито усещане за неудовлетвореност,

Още...
Полезно по пътя

Кодекс на Вантала

Вантала е заглавие на сборник с размишления на средновековната философска китайска школа Даодзибай или Път към висшата яснота. Първоначално текстът не е имал название, но

Още...
Полезно по пътя

Илюзията на притежаването

Да „притежавам“ нещо — какво всъщност означава това? Какво означава да направя нещо „мое“? Ако застанете на някоя улица в Ню Йорк, посочите един огромен

Още...
Полезно по пътя

Изгодата идва от онова

Тридесет спици делят главината на колелото, дупката в центъра ги прави полезни. Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен. Избий врати

Още...